Ticaret Hukuku

Taraflar arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanan sebepler ile, oluşan ve/veya oluşabilecek hak ihlallerinin dikkate alınmasına ve söz konusu ihlallerin giderilmesine ilişkin hukuk dalının icrasını hedeflemektedir.