Hakkımızda

Av. Didem ALTINAY tarafından; mesleğin adaletin tecellisi için sahip olduğu önem ile mesleğin onur, şeref ve haysiyetini her daim gözetmeyi ilke edinerek; 15 Ocak 2012 tarihinde kurulmuş ve işbu ilke kapsamında Müvekkillerine hizmet vermektedir.

Amacı; gerek önleyici hukuk gerek ise; yargılama süreci içinde sahip oldukları haklar, bu hakların kullanımı hususunda Müvekkillerini aydınlatmak ve verdikleri kararlar doğrultusunda yaşanacak olan süreçlerde meslek etik ve ahlaki değerlerine her daim riayet etmek sureti ile Müvekkillerini temsil etmektir.

Aile Hukuku
Taraflar arasındaki evlilik birliği sonlanırken; birliğe esas olan sevgi ve saygı bağını dikkate alarak…
İş Hukuku
İşçi ve İşveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkları; uyuşmazlık konusu kapsamında…
Ceza Hukuku
Kişilerin eyleminin cezai boyutlarını irdeleyen; söz konusu eylemin soruşturma ve kovuşturma …
Kira Hukuku
Tarafların Kira akdinden doğan haklarının gözetilmesi ile yükümlülüklerinin yerine…
İcra İflas Hukuku
Taraflar arasındaki borç ilişkisinden kaynaklanan hak ihlallerinin icra marifetiyle talep edilmesini …
Ticaret Hukuku
Taraflar arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanan sebepler ile, oluşan ve/veya oluşabilecek hak…

Ekibimiz

Hakkımızda kısmında yer alan; Altınay Hukuk Bürosu’nun kuruluş ilkesine uygun çalışma prensipleri ışığında avukatlık hizmeti vermeye çalışan ekibimiz

Av. Didem ALTINAY

Altınay Hukuk Bürosu’nun kurucu avukatı olup, İtalyan Lisesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

daltinay@altinay-law.com

Av. Zeynep ÇAMLICA

Haziran 2021 tarihinden bu yana Altınay Hukuk Bürosunda çalışmaktadır. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni %100 başarı bursu ve onur derecesi ile tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir.

zeynepcamlica@altinay-law.com

İletişim Bilgilerimiz

Adres
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. Akın Apt. 22/1 Dikilitaş-Beşiktaş-İstanbul
Telefon
0212 266 11 99
E-Posta
altinay@altinay-law.com
Web Tasarım: Hobi Ajans