Kira Hukuku

Tarafların Kira akdinden doğan haklarının gözetilmesi ile yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hukuk dalının icrasını hedeflemektedir.