İş Hukuku

İşçi ve İşveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkları; uyuşmazlık konusu kapsamında, hak ihlaline uğrayan tarafın hukuki haklarını gözetmeye ve/veya yükümlülüklerine aykırı davranan tarafın sorumluluğuna ilişkin hukuk dalının icrasını hedeflemektedir.