İcra İflas Hukuku

Taraflar arasındaki borç ilişkisinden kaynaklanan hak ihlallerinin icra marifetiyle talep edilmesini veya icra marifeti ile talep olunan alacağa konu hukuki işlemin varsa hukuka aykırılığını ortaya koyan ve söz konusu hukuka aykırılığın giderilmesine ilişkin hukuk dalının icrasını hedeflemektedir.