Ceza Hukuku

Kişilerin eyleminin cezai boyutlarını irdeleyen; söz konusu eylemin soruşturma ve kovuşturma işlemine konu olması halinde, şüpheli ya da sanığın başta adil yargılanma ve lekelenmeme hakları olmak üzere; gözetilmesi gereken tüm ilkelerin her daim dikkate alınmasına ve savunma hakkının kutsallığı ile müdafaada bulunmaya ve/veya kişilerin suçtan zarar görmesi halinde, suça konu eylemden doğan cezai sorumluluğun, suça konu eylemi gerçekleştiren kişi ve/veya kişilere yükletilmesine ilişkin hukuk dalının icrasını hedeflemektedir.