Aile Hukuku

Taraflar arasındaki evlilik birliği sonlanırken;  birliğe esas olan sevgi ve saygı bağını dikkate alarak, öncelikle tarafların anlaşmak sureti ile evlilik birliğini sonlandırmalarına, anlaşmalarının mümkün olmadığı hallerde; varsa çocuğun psikolojisi ile üstün yararı her şeyin önünde tutularak, birliği sonlandırmaları ile birlikten kaynaklanan yasal hakların gözetilmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin hukuk dalının icrasını hedeflemektedir.